Καλέστε μας
Γκαράζ
Καλάθι

Το καλάθι μου

0 τεμάχια 0,00 €
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!

0

Κινητήρας

Φλάντζα κυλινδροκεφαλής

Τροχαλία ιμάντα αντλίας νερού

Ψυγείο EGR

Φλάντζα αντλίας νερού

Κάλυμμα κινητήρα

Μετατροπέας πίεσης EGR

Σύστημα δευτερεύοντος αέρα

Οδηγός, τσιμούχα & εξαρτήματα βαλβίδας

Φλάντζα μπλοκ κινητήρα

Τροχαλίες στροφαλοφόρου άξονα

Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης ( intercooler )

Φλάντζα για το καπάκι βαλβίδων

Σωληνώσεις λαδιού

Εξαρτήματα υπερπληρωτή

Καπάκι βαλβίδων & εξαρτήματα

Σετ τεντωτήρα ιμάντα χρονισμού

Ιμάντας χρονισμού

Μονάδα EGR

Σύστημα ρύθμισης αέρα υπερπλήρωσης

Πλήμνη στροφαλοφόρου άξονα

Σωληνώσεις λαδιού

Τσιμούχα εκκεντροφόρου / στροφάλου

Ψυγείο καλοριφέρ

Φλάντζα Θερμοστάτη

Κάρτερ λαδιού

Σετ φλάντζες ολικής επισκευής

Καδένα αντλίας λαδιού

Μονάδα ψύξης

Σφόνδυλος

Πολλαπλή εισαγωγής

Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής /εξαγωγής

Τσιμουχάκια βαλβίδων

Ψυγείο λαδιού

Φλάντζα θερμοστάτη

Προθέρμανση αέρα εισαγωγής

Εργαλεία συστήματος ψύξης

Στεγανοποίηση συστήματος τροφοδοσίας

Μπεκ λαδιού

Σωλήνα εισαγωγής αέρα υπερπληρωτή

Τάπα συμπλήρωσης λαδιού

Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής /εξαγωγής

Τσιμούχες στροφάλου

Ψυγείο νερού & εξαρτήματα

Φλάντζα καθρέφτη χρονισμού

Πτερύγια ελέγχου εισαγωγής

Ζύγωθρα

Στεγανοποιητικά ψυγείου λαδιού

Μπλοκ κινητήρα

Σωλήνας αναρρόφησης αντλίας λαδιού

Τεντωτήρας ιμάντα χρονισμού

Φλάντζα υπερπληρωτή

Φίλτρο αέρα

Ψυκτικό υγρό

Φλάντζα καθρέφτη χρονισμού

Ράβδος μέτρησης στάθμης λαδιού

Ηλεκτρονικό σύστημα κινητήρα

Κουζινέτα στροφαλοφόρου άξονα

Στόμιο πεταλούδας γκαζιού

Ντίζα γκαζιού

Σωλήνες θέρμανσης πολλαπλής εισαγωγής

Τεντωτήρας καδένας χρονισμού

Φλάντζα υπερπληρωτή καυσαερίων

Φίλτρο λαδιού

Ωστήριο & Ωστική ράβδος

Φλάντζα Κάρτερ

Καδένα χρονισμού

Ρελέ συστήματος ψύξης

Θερμοστάτης

Κυλινδροκεφαλή

Σύνδεσμος ψυκτικού σωλήνα

Οδηγός καδένας χρονισμού

Σωλήνες ψυκτικού υγρού

Φλάντζα κάρτερ λαδιού

Τροχαλία αδράνειας ιμάντα χρονισμού

Χιτώνια κυλίνδρων / σετ

Φλάντζα αντλίας λαδιού

Κάλυμμα ιμάντα χρονισμού

Σετ ιμάντα χρονισμού

Βαλβίδες & εξαρτήματα

Θερμοστάτης λαδιού

Λίπανση εκκεντροφόρου άξονα

Σύστημα δευτερεύοντος αέρα

Οδηγός τεντωτήρα καδένας χρονισμού

Εξαρτήματα στερέωσης ψυγείου

Βαλβίδα πρόσθετου αέρα

Βαλβίδα δευτερεύοντος αέρα

Αντλία υποπίεσης

Εξαρτήματα ενεργοποίησης βαλβίδων

Αντλία δευτερεύοντος αέρα

Ενδιάμεσος άξονας/άξονας εξισορρόπησης

Έλεγχος καυσαερίων EGR

Αισθητήρας πεταλούδας γκαζιού

Δοχείο διαστολής

EGR Βαλβίδα επιστροφής καυσαερίων

Διαχείριση αέρα εισαγωγής

Αισθητήρας Θερμοκρασίας- Βαλβίδα Βεντιλατέρ

Βαλβίδα Λαδιού

Γρανάζια χρονισμού

Γρανάζια χρονισμού

Βίδες κυλινδροκεφαλής

Τάπα κάρτερ

Βίδα & παξιμάδι μπιέλας

Βεντιλατέρ & εξαρτήματα

Βάσεις κινητήρα

Κουζινέτα μπιέλας

Κάρτερ λαδιού

Θήκη του φίλτρου λαδιού

Ενδιάμεσος άξονας

Έμβολα κομπλέ

Έμβολα

Εκκεντροφόρος άξονας

Φλάντζα πολλαπλής εισαγωγής

Εργαλεία κινητήρα

Εγκέφαλος συστήματος ψύξης

Αντλία νερού

Αντλία λαδιού

Αισθητήρας λάμδα

EGR Βαλβίδα υποπίεσης

EGR Βαλβίδα πολλαπλής εισαγωγής

Σετ Καδένας