Το maxxparts.gr αυτή την εβδομάδα,εμπλουτίζει τις γνώσεις σας 

και σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε τα πάντα για τα λάδια του κινητήρα. Επόμενη εβδομάδα θα αναφερθούμε στα είδη πρόσθετων που υπάρχουν και σε τι ακριβώς βοηθάει το καθένα.

1)Τι ακριβώς κάνει ένα λάδι στον κινητήρα µας;


Προφανώς λιπαίνει . Λίπανση µηχανικών µερών ενός στρώµατος από υγρό , αέριο ή στερεό υλικό µε σκοπό την µείωση της τριβής και της φθοράς που παρουσιάζονται ακριβώς λόγω της κίνησης τους . Αυτή είναι η κύρια αποστολή ενός λιπαντικού , στην περίπτωση µας υγρού , δηλαδή λαδιού . Σ’ένα σύγχρονο κινητήρα , µιλάµε πάντα για τετράχρονο , το περιβάλλον είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα λιπαντικό . Αυτό έχει να λιπάνει διαφορετικά εξαρτήµατα µε διαφορετικές απαιτήσεις , όπως Έµβολο κ ελατήρια µε κύλινδρο , εκκεντροφόρο – µηχανισµό βαλβίδων , τριβείς ολίσθησης (κουζινέτα) , τριβείς κύλισης (ρουλεµάν) , οδοντωτούς τροχούς πάει λέγοντας . Όλες δε αυτές οι πολυποίκιλες απαιτήσεις πρέπει να γίνονται κάτω από συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες , όπως µεγάλο εύρος θερµοκρασιών κ πιέσεων λειτουργίας , παρουσία καύσιµων κ κατάλοιπων καύσης ( νερό , οξέα , ανθρακούχα σωµατίδια ) που επηρεάζουν δυσµενώς το λιπαντικό , παρουσία διαφορετικών µέταλλων που οξειδώνονται και διαβρώνονται µε διαφορετικό τρόπο , ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και σαν καταλύτες στην οξείδωση του ίδιου λιπαντικού , ξένα σωµατίδια όπως ρινίσµατα µέταλλου , σκόνη διασκορπισµός του λιπαντικού από την κίνηση των γραναζιών κ του στρόφαλου , σύνθλιψη κ διάτµηση των µορίων του από τα γρανάζια κ πάει λέγοντας . Η γλαφυρή αυτή περιγραφή της  έγινε µόνο κ µόνο για να γίνει κατανοητή η πολυπλοκότητα του λιπαντικού έργου που πρέπει να πραγµατοποιηθεί κ µάλιστα επιτυχώς , ώστε να εισαχθεί αναγνώστης στην αναγκαιότητα της υψηλής χηµικής τεχνολογίας που απαιτείται . Εκτός του κυρίως έργου της λίπανσης το λάδι του κινητήρα µας κάνει και µερικές άλλες σηµαντικές δουλείες . Χρησιµοποιείται σαν ψυκτικό άπου χάρις στην κυκλοφορία του µεταφέρει θερµότητα από υπέρθερµες περιοχές ( π . χ κεφαλή κυλίνδρων )σε άλλες ( Κάρτερ ) . Προστατεύει τα µέταλλα του κινητήρα από σκουριές κ διαβρώσεις κ τέλος καθαρίζει τον κινητήρα από τα κατάλοιπα της καύσης τα µεταλλικά σωµατίδια (γρεζια) που αποκολλώνται κατά την διάρκεια τα λειτουργίας του και τα φερτά σωµατίδια (σκόνη)που περνάνε ακόµη κ από τα καλύτερα φίλτρα αέρα κ βενζίνης . Ας προστεθεί ότι σε µερικές οριακές καταστάσεις παίζει κ τον ρόλο > απορροφώντας µέρος της κρούσης µεταξύ µέταλλων (π.χ πειρακια , καρφωτές αλλαγές ταχυτήτων κ.τ.λ ) Για όλα αυτά το λάδι έχει χαρακτηριστεί , όχι άδικα , σαν αίµα του κινητήρα .

2)Τι είναι το λάδι;

Το λαδί όπως το αγοράζουµε έτοιµο για χρήση δεν αποτελείται από ένα συστατικό αλλά είναι ένα µίγµα από πολλές χηµικές ενώσεις . Το  λάδι αποτελείτε από το  λάδι και τα χηµικά πρόσθετα που είναι απαραίτητα ώστε να πραγµατοποιήσει µε επιτυχία τις ποικίλες εργασίες που προαναφέρθηκαν . Το βασικό λάδι είναι ορυκτέλαιο που παράγεται από την διύλιση σε κενό του υπολείµµατος της απόσταξης πετρελαίου σε ατµοσφαιρική πίεση . Την διύλιση ακολουθούν κ άλλες επεξεργασίες ( αποπαραφινωση , απασφαλτωση , αποµάκρυνση αρωµατικών υδρογονανθράκων κ.τλ. ) ανάλογα µε τον τύπο του αποσταζοµενου αργού πετρελαίου αλλά κ τις ποιότητες του λαδιού που θέλουµε να πάρουµε . Τα λάδια είναι µίγµατα υδρογονανθράκων που διαφέρουν κατά την σύσταση τους ανάλογα µε τον τόπο προέλευσης του αργού πετρελαίου κατά της κατεργασία τους . Σήµερα το  λάδι έτσι όπως βγαίνει ακόµα κ µετά τις τελειότερες τεχνικές διύλισης δεν χρησιµοποιείτε παρά ελάχιστα . Η συντριπτική πλειοψηφία των λαδιών που χρησιµοποιούνται είναι λαδιά , δηλαδή µε έναν αριθµό προσθέτων , τέτοιας σύστασης κ ποσότητας ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές χρήσεις που ζητούνται .

3)Τι είναι τα συνθετικά λάδια;

Είναι λάδια των οποίων το λάδι είναι προϊόν χηµικής αντίδρασης διάφορων συστατικών κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες σύµφωνα µε ορισµό της ASTM ( American Society of Testing & Materials ) δηλαδή ( Αµερικανικός Οργανισµός ∆οκιµών &Υλικών ) και όχι προϊόν απόσταξης . Αποτελούνται από χηµική σύνθεση ή πρόσµιξη ενός προϊόντος σε ένα άλλο τεσσάρων βασικών τύπων ενώσεων ( που αποτελούν το 90% του συνολικού όγκου συνθετικών λαδιών ) κ είναι για την ιστορία εκ συνθέσεως υδρογονάνθρακες ( ολοφενικα ολιγοµερή κ αλκυλοαρωµατικα ) πολυγλυκολες οργανικοί εστέρες ( διάστερες εστέρες πολυολης κ φωσφατικοι εστέρες . Οι λόγοι για την δηµιουργία συνθετικών λιπαντικών είναι πολλοί . Πρώτα η ανεξαρτητοποίηση από της πήγες προµήθειας πρώτων υλών . Πρωτοπόροι στον τοµέα αυτόν ήταν οι Γερµανοί κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο . ∆εύτερον η εξασφαλισµένη συνεχής ποιότητα µέσω της τέλειας αναπαραγωγής της χηµικής σύνθεσης . Μη εξάρτηση δηλαδή από την ποιότητα του πετρελαίου . Τα πλεονεκτήµατα των σύνθετων λιπαντικών έναντι των ορυκτέλαιων είναι σηµαντικά κ µεγάλα . α) Καλύτερη συµπεριφορά σε χαµηλότερες κ υψηλότερες θερµοκρασίες . β) Μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση άρα κ µεγαλύτερα διαστήµατα µεταξύ αλλαγών γ) Υψηλός δείκτης ιξώδους που επιτρέπει την χρήση του σε µεγάλες θερµοκρασιακές µεταβολές . δ) Μικρότερη κατανάλωση λιπαντικού χάρις στην δυσκολότερη εξάτµιση τους . ε) Καλύτερη λιπαντικοτητα (λιγότερες φθορές) . στ) Λιγότερα κατάλοιπα . ζ) Χηµική αδράνεια κ έλλειψη τοξικότητας οπότε απλουστεύεται το πρόβληµα διάθεσης των απόβλητων . 

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ


 

4)Τι είναι τα ηµισυνθετικά ή συνθετικά βάσεως; 

Είναι πιθανό να γίνει ανάµιξη συνθετικού λαδιού και ορυκτελαίου για λόγους κόστους , τεχνικούς κ.λ.π. Σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το ποσοστό του ορυκτελαίου υπερβαίνει το 14% το τελικό λάδι δεν ονοµάζεται συνθετικό σύµφωνα µε σύσταση του I.S.O. (International Standards Organization) . Έτσι πολλές εταιρίες των οποίων το προϊόν εµπίπτει σε αυτήν την κατηγορία , για να διαφοροποιήσουν από τα ορυκτέλαια το προϊόν τους , αναφέρουν τους χαρακτηρισµούς ηµισυνθετικο ή σύνθεση βάσης . Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι ένα σύνθετο ή ένα ηµισυνθετικο ή ένα ορυκτέλαιο είναι καλύτερο από ένα άλλο απλά κ µόνο από τον τρόπο κατασκευής του υπάρχει πεδίο για έµµεση κ νόµιµη δυστυχώς παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ ΛΑΔΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

0W30,

0W40, 5W30, 5W40, 5W50, 10W30,10W40, 10W60, 15W40, 15W50, 20W50