Προθέρμανση Πετρελαιοκινητήρα – Παρατεταμένη λειτουργία στο Ρελαντί


Αποφύγετε το πλήρες άνοιγμα του γκαζιού όταν ο κινητήρας είναι κρύος. Κατά την εκκίνηση ενός κρύου κινητήρα, φέρτε τον κινητήρα αργά στις στροφές λειτουργίας και αφήστε την πίεση λαδιού να σταθεροποιηθεί καθώς ο κινητήρας ζεσταίνεται.


 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

 

 

Η λειτουργία ενός κρύου κινητήρα με υψηλές στροφές και χωρίς φορτίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικό λευκό καπνό και κακή απόδοση του κινητήρα. Οι στροφές του κινητήρα όταν αυτός λειτουργεί χωρίς φορτίο πρέπει να διατηρούνται κάτω από 1,200 rpm στη περίοδο προθέρμανσης, ειδικά σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
 
Εάν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από 0°C, λειτουργήστε τον κινητήρα σε μεσαίες στροφές για πέντε λεπτά πριν την εφαρμογή πλήρους φορτίου.
 

Λειτουργία του Πετρελαιοκινητήρα στο Ρελαντί– Σε Κρύο Καιρό

 

Αποφύγετε την παρατεταμένη λειτουργία στο ρελαντί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από -18°C. Οι παρατεταμένες περίοδοι λειτουργίας στο ρελαντί μπορεί να είναι επιβλαβείς για τον κινητήρα σας γιατί η θερμοκρασία του θαλάμου καύσης μπορεί να πέσει τόσο ώστε το καύσιμο να μην καίγεται πλήρως. Η ατελής καύση επιτρέπει το σχηματισμό ανθρακωμάτων και ακαθαρσιών στα ελατήρια των εμβόλων και στα ακροφύσια των μπεκ. Επίσης, το άκαυστο καύσιμο μπορεί να εισχωρήσει στον στροφαλοθάλαμο, διαλύοντας το λάδι και προκαλώντας γρήγορη φθορά στον κινητήρα.