Η SKF αποτελεί πρωτοπόρο εταιρία παροχής τεχνολογικών λύσεων από το 1907. Το πιο δυνατό της σημείο είναι η ικανότητα να αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνολογίες – και κατόπιν να τις χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει προϊόντα που προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους πελάτες της. Αυτό επιτυγχάνετε συνδυάζοντας την πρακτική εμπειρία της σε περισσότερες από 40 βιομηχανίες με τη βαθιά γνώση επάνω στις τεχνολογικές πλατφόρμες της SKF: ρουλεμάν και μονάδες, τσιμούχες, mechatronics, υπηρεσίες και συστήματα λίπανσης. Η επιτυχία της βασίζεται σε αυτήν τη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό της και στην αφοσίωσή της στις αρχές Εταιρικής Ευθύνης της SKF.  Αύξηση της απόδοσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  Σήμερα, η SKF εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, τόσο στο πλαίσιο των δικών της λειτουργιών όσο και του πελάτη.  


Η SKF αποτελεί πρωτοπόρο εταιρία παροχής τεχνολογικών λύσεων από το 1907. Το πιο δυνατό της σημείο είναι η ικανότητα να αναπτύσσει συνεχώς νέες τεχνολογίες – και κατόπιν να τις χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει προϊόντα που προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους πελάτες της. Αυτό το πετυχαίνει συνδυάζοντας την πρακτική εμπειρία της σε περισσότερες από 40 βιομηχανίες με τη βαθιά γνώση της πάνω στις τεχνολογικές πλατφόρμες της SKF: ρουλεμάν και μονάδες, τσιμούχες, mechatronics, υπηρεσίες και συστήματα λίπανσης. Η επιτυχία της βασίζεται σε αυτήν τη γνώση, στο ανθρώπινο δυναμικό της και στην αφοσίωσή της στις αρχές Εταιρικής Ευθύνης της SKF. 

Αύξηση της απόδοσης, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

Σήμερα, η SKF εστιάζει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο ενός προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, τόσο στο πλαίσιο των δικών της λειτουργιών όσο και του πελάτη.
 
Η SKF διαθέτει γραφεία, εργοστάσια και τεχνικά κέντρα σε περισσότερες από 140 χώρες, συν ένα αυξανόμενο αριθμό SKF Solution Factories παγκοσμίως.